За нас

Архитектурно студио "Мегалит Инвест"

 

Архитектурното студио е основано през 1993 г. Работи първоначално като архитектурно ателие „Проинвеста”, а от 2004 г. се трансформира в архитектурно студио „Мегалит Инвест”.

 

Мегалит Инвест

Основен предмет в дейността на Архитектурното студио е комплексно архитектурнo и инженернo проектиране в сферата на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради, хотели и вили.

Извършва цялостно инженерингово проучване и проектиране и осъществява авторски надзор по време на строителството.

В процеса на архитектурно проектиране се използва специализиран софтуер: „Nemetschek” – “Allplan” и „AutoCAD”. От самото начало на изработването на проекта, Инвеститора има цялостна представа за визията на сградата, благодарение на 3D модела, генериран от програмите във всеки един момент от процеса на проектиране.

през годините

„Мегалит Инвест”

Имаме проектирани и реализирани над 200 различни 1993 г. Работи във всички сфери на инвестиционното проектиране. „Мегалит Инвест” работи с висококвалифициран екип от специалисти, архитекти и инженери, с дългогодишен опит и широки познания в инвестиционното проектиране във всичките му етапи.

Всички проектанти от екипа са членове на Камарата на архитектите в България /КАБ/ и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и притежават пълна проектантска правоспособност.

Работим от 1993 г.

над 200 реализирани обекта