ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ,
МЕСТНОСТ ”ВИТОША – ВЕЦ “СИМЕОНОВО”,
РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА ПОДЗЕМНО НИВО – 270.50 м²
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 270.50м²
РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – НАДЗЕМНА – 1741.95м²

Жилищната сграда е разположена в кв. „Студентски град”. Имотът, в който се намира сградата
е равнинен, с ориентация север-юг.
Тя се състои от партерен етаж и четири жилищни етажа с подпокривно пространство заето от
ателиета. Входът към жилищната сграда е от запад.

Сутеренният етаж на сградата включва 10 броя мазета към апартаментите, машинно
помещение за асансьора и вторите нива на ателиетата, разположени на партера.
На партерния етаж са разположени два гаража, пет ателиета, както и обслужващите
помещения за сградата – стълбище, асансьор, ел.табло и едно складово помещение.
Първият жилищен етаж се състои от един тристаен апартамент, два двустайни апартамента и
едно ателие. Всеки от апартаментите, както и ателието е с предвиден излаз на балкони.
Вторият жилищен етаж включва два двустайни апартамента и тристаен апартамент. Всеки от
апартаментите е с предвиден излаз на балкони.
На третия жилищен етаж са разположени два тристайни апартамента и един двустаен
апартамент.
Четвъртият жилищен етаж включва два броя апартамента – един тристаен и един четиристаен
апартамент.
На петия ателиетен етаж са разположени три броя ателиета.
Шестият етаж е разположен в подпокривното пространство и включва четири броя ателиета.
Предвидени са два броя гаражи в партерния етаж на сградата и десет места за паркиране в
рамките на имота.

Отвън сградата ще бъде на цветна силиконова мазилка, предвижда се облицовка с врачански
камък на партерния етаж.

План кота 0.00План кота 11.10План кота 13.90,

План кота 16.60План кота 2.60План кота 2.80,

План кота 5.60План кота 8.50

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ – Р. КЪРКАЛИЕВА
гр. София, ул.”Г. С. Раковски” №163А
тел: 986 48 42, 986 39 11, 986 40 11
тел./факс: 981 22 88, GSM: 088 769 38 66
e – mail: proinvesta@abv.bg

Още проекти
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З.”БАНКЯ”, РАЙОН „БАНКЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З. “МАЛИНОВА ДОЛИНА - ГЕРЕНА”, РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: КУРОРТ „ДОЛНА БАНЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ВАРВАРА, ОБЛАСТ “БУРГАСКА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ШКОРПИЛОВЦИ
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, ЖК.”НАДЕЖДА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”