ОБЕКТ: СГРАДА С НЕЖИЛИЩНА ФУНКЦИЯ

ОФИСНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. СОФИЯ,
Ж.К. „ДРУЖБА 2”,
М. „КОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА МЕЖДУ
Ж.К. „ДРУЖБА 1” И Ж.К. „ДРУЖБА 2”,
РАЙОН „ИСКЪР”

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 512.11 м2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 2110.24 м2

Офисната сграда се намира в ж.к. „Дружба-2”. Имотът е с ориентация изток – запад, равнинен.
Сградата е на четири етажа – приземен и три офисни етажа. На подземно ниво – в границите
на парцела и под сградата е разположен подземен гараж. Достъпа до гаража се осъществява
от рампа. Централно за сградата – на изток, е ориентиран главния вход на офисната част. Той
е напълно отделен от магазинната част на партера, като е оформено приемно фоайе –
рецепция, обслужващо офисите разположени в надземните етажи.

На партера са разположени два броя магазини. Непосредствено до входа се разполагат два
броя асансьори за 6 човека. На приземния етаж са поместени логистични помещения.
От партера, посредством стоманобетонна двураменна стълба, разположена в самостоятелна
стълбищна клетка се достига до останалите етажни нива.
Офисните помещения заемат трите надземни етажа. Всеки от офисите се обслужва от
самостоятелен санитарен възел с преддверие.

Подпокривното пространство се заема от машинното помещение за асансьорите и складови
помещения.

Фасадите ще се оформят с обшивка от „Еталбонд” и структурна окачена фасада.

Още проекти
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З.”БАНКЯ”, РАЙОН „БАНКЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З. “МАЛИНОВА ДОЛИНА - ГЕРЕНА”, РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: КУРОРТ „ДОЛНА БАНЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ВАРВАРА, ОБЛАСТ “БУРГАСКА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ШКОРПИЛОВЦИ
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, ЖК.”НАДЕЖДА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”