ОБЕКТ: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – ТРИЕТАЖНА
СКЛАДОВО – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР. СОФИЯ,
КВ.”ВРАЖДЕБНА”, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 2470 м2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НА СУТЕРЕНА /ПОДЗЕМНО/ – 2508 м2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ /НАДЗЕМНА/ – 7080 м2
ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ /ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА/ – 9588 м2

Сградата се намира в кв. „Враждебна”. Представлява обект с нежилищна функция – складово-
административна сграда. Разположена е като свободно стояща в имота, който е равнинен, с
ориентация север-юг.

Сградата е на три етажа – приземен търговско-складов етаж, с второ ниво – емпоре и два
офисни етажа. На подземно ниво под сградата е разположен сутеренен етаж, включващ
складови и търговски помещения. Достъпа до тях се осъществява посредством покрита рампа.
Приземният етаж е повдигнат от терена на 1.20м. Там са разположени два търговски обекта –
магазини, ориентирани на юг. Те са със самостоятелни входове.
От северната страна се разполагат едноетажните надземни складове. Те също са със
самостоятелни входове за зареждане. Предвидени са товарни рампи за обслужване на
тирове.

Централно на сградата, между двата магазина с отделен вход е поместено входното
преддверие към офисните етажи. Там се разполагат два асансьора и стълбището към
офисните етажи.

Офисните помещения заемат двата надземни етажа на следващите нива.
Те са с двойни подове в работните помещения, с настилка от износоустойчив, антистатичен
мокет на плочи. Таваните са окачени. Подовете в централното фоайе и етажните фоайета и
търговските зали са на естествен гранит.
Външната дограмата на сградата е окачена структурна фасада.

Още проекти
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З.”БАНКЯ”, РАЙОН „БАНКЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: В.З. “МАЛИНОВА ДОЛИНА - ГЕРЕНА”, РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: КУРОРТ „ДОЛНА БАНЯ”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ВАРВАРА, ОБЛАСТ “БУРГАСКА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: С.ШКОРПИЛОВЦИ
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”
ОБЕКТ: ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ВИТОША”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, ЖК.”НАДЕЖДА”
ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”