Архитектурно проектиране от „Мегалит Инвест” ООД

„Мегалит Инвест” ООД е строителна фирма, специализирана в проектирането и строителството на сгради, интериорни и екстериорни решения от идейния проект до завършващия детайл.

Градоустройство, обществени и промишлени сгради

Реконструкции, преустройства, интериор и дизайн

Услуги

1. Консултиране и проучване

 • Избор на подходящ за целите на клиента имот
 • Анализиране на възможностите за застрояване
 • Предпроектни проучвания за достигане на максимална инвестиционна ефективност на проекта с идеен 3D модел на сградата
 • Изготвяне на задание за проектиране с точна строителна програма
 • Геодезично заснемане на имота

2. Архитектурно проектиране във фази:

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект

Инвестиционният проект включва изготвянето на цялостна проектна документация по части:

 • Архитектура
 • Конструкции
 • Електро инсталация
 • Водоснабдяване и канализация
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Енергийна ефективност
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за организация и изпълнение на строителството
 • Проект за озеленяване
 • Технологични проекти
 • Геодезия
 • Геоложки проучвания и доклад
 • Проект за пожарна безопасност

3. Интериорни проекти и дизайн на обществени и жилищни сгради, консултации при закупуване на мебели и обзавеждане

4. Реконструкции и реставрации на съществуващи стари сгради, проекти за надстройки, допълващо застрояване и огради.

5. Преустройства, смяна на предназначението и узаконяване на търговски обекти: ресторанти, пицарии, бистра, магазини, аптеки фризьорски, козметични салони, зали за фитнес, автосервизи и др.

6. Авторски контрол в процеса на строителството до завършване на обекта

Опитът ни включва еднофамилни къщи и жилищни кооперации. Бързото и динамично развитие на строителния бизнес в България предявяват изисквания за високо качество и кратки срокове на проектирането и строителството, на които фирмата се старае да отговаря при изпълнението на своите обекти.

С нарастващата специализация и разнообразие на строителни материали и технологии все по-често използваме услугите на водещи фирми подизпълнители за определени части от обектите си. Това води до по-голяма прецизност и професионализъм в изпълнението на нашите строежи.

По време на строителния процес провеждаме компетентен технически и проектантски контрол във всеки етап на строителството.

Качеството е нашата гаранция за успех!

Архитектурно студио „Мегалит Инвест” осигурява цялостна проектна документация, включително пълно съдействие за одобряване на проектите и издаване на строително разрешение.

Искате само жилище?

Трябва Ви армия от партньори. Доверете се на професионализма.