Проекти

Имаме проектирани и реализирани над 200 различни обекта във всички сфери на инвестиционното проектиране. „Мегалит Инвест” работи с висококвалифициран екип от специалисти, архитекти и инженери, с дългогодишен опит и широки познания в инвестиционното проектиране във всичките му етапи.